Roastery

(ro)

Un Roastery Lab presupune, pe lângă tehnologia avansată, un om bun pe prăjeală, cu cel mai fin nas ever. Când l-am cunoscut pe Alex și am aflat că e un roaster profesionist, campion mondial, l-am mirosit imediat că este omul pe care-l căutam pentru laboratorul nostru de roasting.

Poate nu știai, dar felul în care este prăjită cafeaua influențează toată experiența din ceașcă: culoare, aromă, gust. Cele mai importante lucruri în prăjirea cafelei, pe lângă calitatea materiei prime, sunt stabilitatea termică a prăjitorului și măsurarea culorii cafelei prăjite.

Cu ajutorul unui soft de logare a temperaturilor, care stabilizează temperatura, și a aparatelor de ultimă generație, care măsoară umiditatea și culoarea cafelei prăjite, Alex găsește formula prăjelii corecte prin care să extragă uleiurile eterice din boabele de cafea și să desăvârșească gustul final al cafelei prăjite cu mare artă.

Intuiție de artist, tehnică bună, originalitate în stil, imaginație de om de știință, nas de ogar? Zi-i cum vrei. Noi îi spunem roasting și se întâmplă în fiecare zi în laboratorul & coffee shop-ul lui Bob, unde renaște din propria cenușă gustul perfect al cafelei vii.

(en)

A Roastery Lab involves, besides advanced technology, a good man on the roasting, with the finest nose ever. When I met Alex and found out he was a professional roaster, world champion, I immediately smelled him to be the man we were looking for our roasting lab.

Maybe you did not know, but the way coffee is roasted influences all the experience in the cup: colour, aroma, fragrance. The most important things in the roasting of coffee, other than the quality of the raw material, are the roaster’s thermal stability and the measurement of the roasted coffee beans colour.

Using a temperature software logger (which stabilizes the temperature) and state of the art equipment, that measure the moisture and color of roasted coffee, Alex finds the right roasting formula to extract the essential oils from the coffee beans and to improve the taste of the roasted coffee with great art.

Artist intuition, good technique, style originality, scientist imagination, greedy nose? Call it as you wish. We call it roasting and it happens on a daily basis in Bob’s laboratory & coffee shop, where the taste of alive coffee revives from its own ash.